XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
Thông tin sản phẩm XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP:
- Công ty: Công ty TNHH Techconvina Factory Care
- Giá bán: call
- Số lượng có trong kho: 0
- Thời gian bảo hành: 0 (tháng)
- Thông tin mô tả riêng của gian hàng: Techconvina Factory Care Co.,Ltd. Address:A706, Building A, Xuan Dinh New Urban Zone, Tu Liem, Hanoi, Vietnam Tell: 84-4-37500975 Fax: 84-4-3750 1000 Cell: 84-977207305
- Thông tin khuyến mại của gian hàng:

Thông số kỹ thuật:
• Tên dịch vụ : Thi công
• Giá : 0